3 ostatnie zmiany w prawie imigracyjnym, które mogą wpłynąć na Twój mały biznes

Zatrudnianie imigrantów nie jest ograniczone do jednego lub dwóch sektorów czy branż. Od farm i fabryk do funduszy hedgingowych i startupów, biznesy są prowadzone przez przedsiębiorców-imigrantów i obsadzane przez utalentowanych imigrantów. Dlatego każda nowa ustawa, zarządzenie lub decyzja sądu dotycząca imigracji będzie miała wpływ na całą społeczność biznesową, aż do drzwi wejściowych twojej małej firmy.

Oto trzy ostatnie wydarzenia, które mogą mieć znaczący wpływ na twoją małą firmę.

1. Sąd w impasie pozostawia plan imigracyjny w martwym punkcie

W czerwcu Sąd Najwyższy w składzie ośmiu sędziów podzielił się na cztery do czterech przy orzekaniu w sprawie planu reformy imigracyjnej Obamy. To oznaczało, że nakaz przeciwko planowi, który odroczył deportację rodziców amerykańskich obywateli i rezydentów i zapewnił im ścieżkę do legalnej pracy w kraju, pozostaje w mocy. Oznacza to, że około 10 milionów nieudokumentowanych imigrantów, z których wielu jest aktywnych zawodowo, może zostać deportowanych w każdej chwili. A pracodawcy mogą być narażeni na surowe kary za ich zatrudnianie.

2. Nowe pomysły dotyczące I-9

Prawie każdy pracodawca jest zaznajomiony z formularzem I-9, który służy do weryfikacji uprawnień pracowniczych dla celów imigracyjnych. Wielu pracodawców przeprowadzało wewnętrzne audyty I-9, aby potwierdzić, że są w zgodzie z prawem. Jednak Wydział Praw Obywatelskich Departamentu Sprawiedliwości oraz Oddział Imigracji i Egzekwowania Ceł Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego wydały ostatnio nowe wytyczne dotyczące audytów I-9, ostrzegając pracodawców, że nie mogą być one wykorzystywane do dyskryminacji. Oznacza to, że nie wolno pytać o „status obywatelski lub pochodzenie narodowe” pracownika, nie wolno żądać konkretnych dokumentów, nie wolno działać w oparciu o napiwki i nie wolno korzystać z rządowego elektronicznego systemu weryfikacji po zatrudnieniu pracownika.

3. Przedsiębiorcy zza oceanu

Wreszcie, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) wydało nowe przepisy przyznające ulgi imigracyjne dla zagranicznych przedsiębiorców. Cudzoziemcy, których wjazd do kraju „przyniósłby znaczną korzyść publiczną poprzez znaczący i wykazany potencjał szybkiego rozwoju biznesu i tworzenia miejsc pracy” mogą otrzymać status „warunkowy” na początkowy okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na kolejne trzy lata, jeśli nowy biznes osiągnie określone wskaźniki.

Nowe przepisy rzadko kiedy wyjaśniają sprawy – zamiast tego, mają tendencję do nakładania skomplikowanych wymagań na już i tak skomplikowany zestaw ustaw. Jest to szczególnie prawdziwe w dziedzinie prawa imigracyjnego. Dlatego przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu w oparciu o nowe przepisy imigracyjne należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem imigracyjnym.