Co to jest zastaw mechaniczny?

Po tygodniach kurzu, brzęczenia, trzaskania i budowania, ukończyłeś dla swojego klienta zupełnie nową łazienkę z ogromną wanną, dwoma zlewami i podgrzewanymi płytkami podłogowymi. Podczas gdy klient rozkoszuje się swoim nowym komfortem, odmawia ci zapłaty!

Jak zdobyć pieniądze? Czy rozważałeś zastaw mechaniczny?

Oto trzy rzeczy, które musisz wiedzieć o zastawie mechanicznym:

1. Co to jest?

Zastaw to roszczenie o prawo do własności innej osoby w celu pokrycia długu. Zastaw mechaniczny to roszczenie do majątku klienta o zapłatę za usługi i ulepszenia, które wykonałeś na jego terenie.

Na przykład, Bob wynajął cię do naprawy swojej łazienki, ale nie zapłacił ci. Wówczas składasz wniosek o zastaw mechaniczny na domu Boba. Jeśli Bob nadal nie płaci, można wymusić przejęcie domu Boba, aby zapłacić za swoje usługi.

Zastaw nie jest na Boba i jego własności osobistej. Jest na domu. Tak więc, nie można wejść na konto bankowe Boba lub sprzedać swoją kolekcję kart baseballowych, aby uzyskać swoje pieniądze. Możesz jedynie zmusić go do sprzedaży nieruchomości, na której ustanowiono zastaw.

2. Kto może uzyskać zastaw mechaniczny?

Pomimo nazwy, zastaw mechaniczny nie jest przeznaczony wyłącznie dla mechaników samochodowych. Termin „mechanik” odnosi się do każdego, kto świadczy usługi, takie jak:

Hydraulik
Architekt krajobrazu
Malarz
Pracownik budowlany
Stolarz
Mechanik samochodowy
Generalny wykonawca
Podwykonawca

Jeśli tylko dostarczyłeś jakąś usługę lub materiały, które poprawiły stan nieruchomości twojego klienta, możesz wnieść zastaw mechaniczny na jego nieruchomości.

3. Czy zastaw jest ważny?

Upewnij się, że twój zastaw jest ważny. Po otrzymaniu zastawu mechanicznego Bob może pobiec do swojego adwokata i sprawdzić:

Kto wniósł zastaw? — Czy jesteś generalnym wykonawcą, czy podwykonawcą? Zbyt często zdarza się, że generalny wykonawca bierze pieniądze od klienta, a następnie nie płaci podwykonawcy. Jeżeli jesteś podwykonawcą proszącym o pieniądze, Bob prawdopodobnie skontaktuje się z generalnym wykonawcą i zażąda od niego natychmiastowej zapłaty. Aby uniknąć tego problemu, Bob może również wymagać od Ciebie i generalnego wykonawcy podpisania zrzeczenia się zastawu. Zrzeczenie się zastawu uniemożliwia Tobie, podwykonawcy, pójście za Bobem po zapłatę, więc nie będzie on musiał martwić się o podwójną zapłatę.
Czy zastaw jest na czas? — Większość stanów ma ustawowe ograniczenia dotyczące tego, kiedy zastaw mechaniczny musi być złożony, aby był ważny. W Kalifornii, generalni wykonawcy i podwykonawcy mają 90 dni od ukończenia projektu na złożenie zastawu. Dodatkowo, podwykonawcy muszą najpierw wysłać Wstępne Zawiadomienie do klienta w ciągu 20 dni od rozpoczęcia pracy lub dostarczenia materiałów, zanim będą mogli złożyć wniosek o zastaw. Jeżeli zastaw nie został złożony w terminie, jest on nieważny.
Czy zastaw dotyczy właściwej nieruchomości? — Zastaw może być ustanowiony tylko na nieruchomości, która została ulepszona. Wydaje się to oczywiste, prawda? Rozważmy sytuację, w której przeprowadzasz gruntowny remont w domu Boba z Kalifornii. Po tym, wartość domu Boba w Kalifornii drastycznie spada. Nie jest on nawet wart pieniędzy należnych Tobie. Ma on jednak dom w Teksasie, który jest wart o wiele więcej pieniędzy. Możesz chcieć złożyć zastaw na domu w Teksasie zamiast na domu w Kalifornii, aby mieć pewność, że otrzymasz pełną cenę. Niestety, nie możesz tego zrobić. Jeśli zastaw został złożony na nieruchomości, nad którą tak naprawdę nie pracowałeś, jest nieważny.

Jeśli chcesz umieścić mechaniczny zastaw na domu klienta, doświadczony prawnik budowlany może być w stanie pomóc.