Czy musisz płacić minimalną stawkę za pracę dodatkową?

Uważaj na łamanie prawa płacowego, jeśli wymagasz od swoich serwerów wykonywania pracy dodatkowej.

Federalny sąd okręgowy zadecydował ostatnio, że Joe’s Crab Shack niewłaściwie wynagradzał swoich pracowników za obowiązki nie związane z dawaniem napiwków, czyli pracę dodatkową. Joe’s Crab Shack płaci swoim napiwkom poniżej płacy minimalnej. To jest w porządku, ponieważ zastosował kredyt na napiwki. Jednak od serwerów wymagano również spędzania nadmiernej ilości czasu na wykonywaniu pracy bez napiwków, bez otrzymywania płacy minimalnej.

Jeśli wymagasz od swoich pracowników otrzymujących napiwki, aby wykonywali pracę dodatkową, oto co musisz wiedzieć o pracy dodatkowej:

Co to jest kredyt na napiwki?

Wiele stanów i rząd federalny zezwalają pracodawcom na płacenie pracownikom napiwków poniżej płacy minimalnej. Prawo każdego stanu może się różnić. Zgodnie z prawem federalnym, Fair Labor Standards Act uważa, że każdy pracownik, który otrzymuje więcej niż 30 dolarów napiwku miesięcznie, jest pracownikiem napiwkowym. W Massachusetts, pracownicy napiwkowi otrzymują minimum $20 w napiwkach miesięcznie.

FLSA zezwala pracodawcom na odliczenie maksymalnie $5.12 za godzinę napiwku od płacy minimalnej napiwkowanego pracownika. Oznacza to, że pracodawca może być zmuszony do płacenia napiwków w wysokości 2,13 dolara za godzinę. (Federalna płaca minimalna wynosi $7.25 za godzinę).

Wiele stanów zezwala również na kredyty na napiwki, ale ich wysokość może się różnić. Massachusetts pozwala pracodawcom na odliczenie 6 dolarów na napiwki, ale minimalna płaca w Massachusetts wynosi 9 dolarów za godzinę.

Co to jest praca dodatkowa?

Zadaniem serwera jest obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, wynoszenie jedzenia i sprzątanie ze stołu. Praca dodatkowa obejmuje zadania wykraczające poza normalne obowiązki serwera. Może to obejmować zwijanie serwetek, odkurzanie restauracji, uzupełnianie butelek z ketchupem, uzupełnianie zapasów w lodówce lub nakrywanie stołów. Te zadania nie zarabiają pracownika żadnych napiwków.

Czy musisz płacić minimalną stawkę za pracę dodatkową?

Zgodnie z prawem federalnym, pracodawca może wziąć kredyt na napiwki za czas spędzony na wykonywaniu pracy dodatkowej. Jednakże, jeśli pracownik spędza więcej niż 20 procent czasu w tygodniu wykonując pracę dodatkową, pracodawca musi zapłacić mu pełną minimalną stawkę za czas spędzony na pracy dodatkowej.

Więc jeśli twój pracownik pracuje 20 godzin tygodniowo, a pięć godzin w ciągu tygodnia spędza na wykonywaniu pracy dodatkowej, to upewnij się, że płacisz mu pełną płacę minimalną za te pięć godzin. Jeśli nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków jako pracodawca, doświadczony adwokat ds. płac i godzin pracy może być w stanie pomóc.