Czy Twoja firma potrzebuje ubezpieczenia od powodzi?

Według National Oceanic and Atmospheric Administration, dolny bieg rzeki Missouri, dorzecze Ohio oraz część zachodniego Nowego Jorku i wschodniej Nowej Anglii mogą być narażone na powodzie tej wiosny. Narodowy Program Ubezpieczenia Powodziowego ostrzega, że zaledwie kilka cali wody powodziowej może spowodować szkody o wartości tysięcy dolarów.

Czy Twoja firma jest zabezpieczona na wypadek powodzi? Jeśli powódź zniszczy nie tylko budynek, ale także zapasy i produkty, czy masz pieniądze na pokrycie kosztów?

Skoro jedna na cztery firmy zamyka działalność na stałe po wystąpieniu klęski żywiołowej, czy potrzebujesz ubezpieczenia od powodzi?

Posiadam ubezpieczenie mienia komercyjnego.

Wielu właścicieli firm uważa, że nie potrzebują ubezpieczenia od powodzi, ponieważ posiadają już ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych. Jest to błąd.

Chociaż ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych chroni przed niektórymi szkodami spowodowanymi przez wodę, nie obejmuje ono szkód spowodowanych przez powódź. Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych pokrywa jedynie szkody spowodowane przez wodę, która nie uderzyła w ziemię zanim dotarła do Państwa firmy. Przykłady szkód zalaniowych objętych ubezpieczeniem obejmują:

Wybuch rury wodociągowej wewnątrz budynku.
Ulewny deszcz zrywa dach i zalewa wszystko w środku wodą.
Gigantyczna kula gradowa rozbija okno, a deszcz i grad zalewają wnętrze budynku.

Pamiętaj, że jeżeli szkoda wodna pochodzi z góry, jest ona zazwyczaj pokrywana przez większość polis ubezpieczeniowych nieruchomości komercyjnych.

Ubezpieczenie od powodzi dla szkód zalaniowych

Jeżeli jednak szkody w Państwa mieniu powstają w wyniku podniesienia się wody, potrzebne jest ubezpieczenie od powodzi. Zasadniczo, jeżeli woda uderzyła w ziemię zanim dostała się do firmy i zniszczyła mienie, jest to objęte ubezpieczeniem od powodzi. Przykłady szkód objętych ubezpieczeniem od powodzi obejmują:

Wylanie rzeki.
Błyskawiczna powódź powodująca zsuwanie się błota na teren firmy.
Zatkany kanał ściekowy i spiętrzona woda wlewająca się kaskadami do piwnicy.

Większość polis ubezpieczeniowych pokrywa szkody w budynku, a niektóre z nich pokrywają nawet szkody w towarach i sprzęcie znajdującym się w budynku.

Jeśli chcą Państwo wykupić ubezpieczenie od powodzi, mogą Państwo sprawdzić w National Flood Insurance Program, który reguluje sprzedaż ubezpieczeń od powodzi. Państwa firma nie musi znajdować się w strefie zalewowej, aby wykupić ubezpieczenie od powodzi. Ponieważ większość polis ma 30-dniowy okres oczekiwania na ich skuteczność, nie należy czekać z zakupem ubezpieczenia do momentu ogłoszenia ostrzeżenia o powodzi.

Jeżeli posiadają Państwo ubezpieczenie od powodzi, ale mają Państwo trudności w kontaktach z ubezpieczycielem, doświadczony prawnik ubezpieczeniowy może być w stanie pomóc.