Czy Twoja mała firma potrzebuje ubezpieczenia od trzęsienia ziemi?

Czy Twoja firma znajduje się w Kalifornii, Ohio, Oregonie, na Alasce lub w jednym z innych miejsc narażonych na trzęsienia ziemi? Czy posiadasz ubezpieczenie od trzęsienia ziemi?

Czy naprawdę go potrzebujesz?

U.S. Geological Survey (USGS) przewiduje, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,7 w Kalifornii będzie występować co 6,3 roku. Trzęsienie ziemi w Northridge 17 stycznia 1994 roku było trzęsieniem ziemi o sile 6,7 magnitudy. Trwało ono 10 sekund. Trzęsienie to zabiło 57 osób, raniło 9000 osób i zmusiło do opuszczenia domów ponad 125 000 osób. Ostatecznie zniszczonych zostało 82.000 budynków mieszkalnych i komercyjnych. Szkody wyniosły 20 miliardów dolarów, a straty ekonomiczne 49 miliardów dolarów. Roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu trzęsienia ziemi były znacznie wyższe niż oczekiwano, ponad 12 miliardów dolarów.

Czy można sobie pozwolić na trzęsienie ziemi bez ubezpieczenia od trzęsienia ziemi?

Ubezpieczenie mienia komercyjnego nie wystarczy.

W ten sam sposób, w jaki ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych nie pokryje szkód powodziowych, Twoja polisa ubezpieczeniowa nieruchomości komercyjnych nie pokryje żadnych szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi. Może ona chronić przed określonymi szkodami spowodowanymi przez inne zjawiska występujące po trzęsieniu ziemi. Jeśli trzęsienie ziemi spowoduje pęknięcie rury w budynku, zalewając firmę wodą, ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych prawdopodobnie pokryje tę szkodę. Jeśli trzęsienie ziemi spowodowało wybuch kuchenki gazowej, podpalając Twoją firmę, Twoje ubezpieczenie komercyjne prawdopodobnie wystarczy.

Jednakże, jeśli trzęsienie ziemi spowoduje zawalenie się fundamentów, nie będziesz objęty ubezpieczeniem. Jeśli ziemia się zatrzęsie i zapadlisko pochłonie Twoją firmę, nie jesteś objęty ubezpieczeniem. Jeśli ziemia zadrży i towary spadną z półek, roztrzaskując się na podłodze, nie jesteś chroniony.

W przypadku takich szkód, potrzebujesz ubezpieczenia od trzęsienia ziemi. Zapewni ono odszkodowanie za szkody strukturalne oraz uszkodzenia mienia i towarów spowodowane przez wstrząsy podczas trzęsienia ziemi.

Zakup ubezpieczenia od trzęsienia ziemi

Jeśli więc mieszkasz w strefie zagrożonej trzęsieniem ziemi, prawdopodobnie powinieneś kupić ubezpieczenie od trzęsienia ziemi. Dlaczego więc tak niewiele osób kupuje ubezpieczenie od trzęsienia ziemi?

Insurance Information Institute przeprowadził badanie i stwierdził, że tylko siedem procent właścicieli domów w Stanach Zjednoczonych posiada ubezpieczenie od trzęsienia ziemi. W kraju trzęsień ziemi, tylko 10 procent właścicieli domów wykupiło ubezpieczenie. W Kalifornii, kraju licznych uskoków, tylko 12 procent właścicieli domów wykupiło dodatkową polisę.

Pomimo wysokiego ryzyka wystąpienia trzęsień ziemi, wiele osób nie wykupuje ubezpieczenia od trzęsień ziemi, ponieważ może być ono bardzo drogie. Przeciętna polisa na wypadek trzęsienia ziemi w Kalifornii może kosztować ponad 800 dolarów rocznie. Według Kalifornijskiego Departamentu Ubezpieczeń, polisy często mają tak wysokie udziały własne jak 10-15 procent. Jeśli Twoja firma jest warta $ 1M, trzeba by zapłacić $ 150,000 z kieszeni. Przy wysokich składkach i udziałach własnych, zrozumiałe jest, że wiele firm nie chce inwestować w ubezpieczenie od trzęsienia ziemi.

Polegaj na innych polisach ubezpieczeniowych dla firm

Nawet jeśli zdecydują się Państwo nie kupować ubezpieczenia od trzęsienia ziemi, niektóre inne polisy ubezpieczeniowe mogą pomóc w ochronie małej firmy przed szkodami spowodowanymi trzęsieniem ziemi.

Ubezpieczenie Workers’ Compensation — Jeśli Twoi pracownicy zostaną poszkodowani w pracy podczas trzęsienia ziemi, są oni objęci ubezpieczeniem Workers’ Comp.
Ubezpieczenie przerw w działalności gospodarczej – Niektóre polisy na wypadek przerw w działalności gospodarczej pokrywają straty ekonomiczne spowodowane trzęsieniem ziemi. Na przykład, trzęsienie ziemi spowodowało zamknięcie firmy na trzy dni w celu jej uprzątnięcia. Jeśli posiadasz polisę na wypadek przerwania działalności, możesz być objęty ubezpieczeniem za pieniądze, które straciłeś podczas zamknięcia. Należy sprawdzić polisę, aby upewnić się, że trzęsienia ziemi nie są wykluczone jako zdarzenia objęte ubezpieczeniem.
Komercyjne ubezpieczenie samochodu — Samochody Twojej firmy są prawdopodobnie chronione od szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi w ramach standardowej komercyjnej polisy samochodowej. Ponownie, należy sprawdzić polisę, czy obejmuje ona szkody powstałe w wyniku trzęsienia ziemi.

Jeśli trzęsienie ziemi uszkodzi Twoją firmę, ale Twoja firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić Ci odszkodowania, doświadczony adwokat ubezpieczeniowy może być w stanie pomóc Ci w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową.