Sąd Najwyższy WA: Kwiaciarnia, która odmówiła usługi parze tej samej płci naruszyła prawa obywatelskie

Ta historia stała się już tak powszechna, że trudno nawet rozróżnić przypadki: para tej samej płci idzie do sprzedawcy ślubnego; sprzedawca odmawia obsługi na podstawie przekonań religijnych; para tej samej płci pozywa o dyskryminację; a sąd orzeka na korzyść pary tej samej płci.

Tym razem był to Sąd Najwyższy Stanu Waszyngton, który orzekł, że odmowa kwiaciarni dostarczenia kwiatów na ślub byłego klienta tej samej płci naruszyła stanowe przepisy dotyczące praw obywatelskich. Oto spojrzenie na orzeczenie i na to, jak może ono wpłynąć na Twój mały biznes.

Rozkwitnąć z róży

Według pozwu, Robert Ingersoll był wieloletnim przyjacielem i klientem Barronnelle Stutzman, właścicielki Arlene’s Flowers w Richland, Washington. Ale kiedy Ingersoll poprosił Stutzman w 2012 roku, aby zapewnić kwiatowe aranżacje na jego ślub z Curt Freed, ona odmówiła, powołując się na „jej związek z Jezusem Chrystusem.”

Chociaż Stutzman mówi, że poleciła inne kwiaciarnie do obsługi pary, Ingersoll twierdzi, że po „emocjonalne żniwo” Stutzman odmowa wziął na niego i Freed, dwa „stracił entuzjazm dla dużej ceremonii,” a nawet „zatrzymał planowania na ślub we wrześniu 2013 roku, ponieważ obawiali się odmowy obsługi przez innych sprzedawców ślubnych.” Zarówno stan Waszyngton, jak i Ingersoll i Freed pozwali Stutzman i Arlene’s, a Sąd Najwyższy Stanu Waszyngton orzekł na korzyść państwa i pary.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

Waszyngtońska ustawa o ochronie konsumentów zabrania „nieuczciwych lub wprowadzających w błąd działań lub praktyk w prowadzeniu jakiegokolwiek handlu”. Podobnie, stanowe przepisy dotyczące praw człowieka zabraniają przedsiębiorstwom publicznym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, podobnie jak Deklaracja Praw Obywatelskich. Sąd uznał, że Stutzman i Arlene’s naruszyły wszystkie trzy z tych ustaw, odmawiając obsługi Ingersoll i Freed, a także orzekł, że odmowa nie była chroniona przez Pierwszą Poprawkę:

Zgadzamy się, że regulowana działalność w tej sprawie-Stutzman sprzedaży ślubnych aranżacji kwiatowych-nie jest „mowy” w dosłownym znaczeniu i jest zatem prawidłowo scharakteryzowane jako zachowanie … Ponieważ sprzedaż Stutzman aranżacji kwiatowych nie jest ekspresyjne zachowanie chronione przez Pierwszą Poprawkę, potwierdzamy sąd procesowy i utrzymujemy, że WLAD nie narusza wolności słowa w odniesieniu do Stutzman w tym przypadku.

Sąd stwierdził również, że stanowe statuty antydyskryminacyjne nie naruszają praw Stutzmana do wolności religijnej, dobitnie potwierdzając orzeczenia sądu niższej instancji na korzyść państwa i pary:

Stan Waszyngton zakazuje dyskryminacji w obiektach użyteczności publicznej na podstawie orientacji seksualnej. Dyskryminacja ze względu na małżeństwo osób tej samej płci stanowi dyskryminację ze względu na orientację seksualną. W związku z tym stwierdzamy, że zachowanie, za które Stutzman została oskarżona i ukarana grzywną w tej sprawie – odmowa wykonania komercyjnych usług florystycznych dla Ingersoll i Freed, ponieważ ich ślub byłby ślubem osób tej samej płci – stanowi dyskryminację ze względu na orientację seksualną.

Po podobnych przypadkach w Kolorado, Oregonie i Nowym Meksyku, powinno być jasne dla większości małych firm, że odmawiają usług parom tej samej płci na własne ryzyko prawne.