Jak oblicza się alimenty na dziecko?

Jak oblicza się alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko są zasądzane przy każdym rozwodzie lub separacji, w której bierze udział nieletnie dziecko stron. Sądy rodzinne widzą, że oboje rodzice są finansowo odpowiedzialni za swoje dziecko, niezależnie od umów o opiekę lub odwiedziny.

Kwota alimentów na dziecko waha się w oparciu o kilka czynników, które odzwierciedlają zasoby finansowe rodziców i czasu mieszkalnego każdy rodzic spędza z dzieckiem.

Wsparcie dla dzieci w Kalifornii jest obliczana na podstawie standardowej kalkulacji, która następuje po wytycznych państwowych dla wsparcia. Chociaż to obliczenie może przynieść Ci do odpowiedniej kwoty, sędzia nadal ma swobodę w przyznawaniu alimentów na dziecko, jeśli czują odchylenie lub przesunięcie, od obliczonej kwoty jest uzasadnione. Jeśli uważasz, że Twoja sprawa może wymagać odchylenia w kwocie alimentów na dziecko nakazane, skonsultować się z doświadczonym prawnikiem prawa rodzinnego.

Zmienne w obliczeniach są liczba dzieci zaangażowanych i że strony są finansowo odpowiedzialny za, netto dochód rozporządzalny rodziców i czas mieszkalnych każdy rodzic spędza z dzieckiem. Dochód jest szeroko rozumiany i obejmuje wiele źródeł pieniędzy, takich jak zarobki, ubezpieczenia społeczne i zasiłki dla bezrobotnych, by wymienić tylko kilka.

Czas zamieszkania każdy rodzic ma jest ważnym czynnikiem, ponieważ pozwala kwota alimentów na dziecko odzwierciedlać liczbę dni każdy rodzic ma dziecko, obejmujące podstawowe koszty dnia na dzień, takie jak żywność i transport. Aby obliczyć wysokość alimentów na dziecko, należy wiedzieć, ile dni mieszkalnych będzie się spędzać z dzieckiem każdego miesiąca.

Przyczynianie się do dochodów gospodarstwa domowego przez nowego współmałżonka lub osobę dorosłą mieszkającą w domu rodzica nie oznacza, że będą oni musieli płacić więcej alimentów na dziecko. Alimenty na dziecko są zasądzone do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do ukończenia przez nie 19 lat, jeżeli uczęszcza do szkoły średniej w pełnym wymiarze godzin. Gdy alimenty na dziecko zostaną zasądzone, postanowienie pozostaje w mocy do czasu jego formalnej modyfikacji przez sąd, niezależnie od zmian w dochodach lub zasobach stron.

Alimenty na dziecko mogą być skomplikowaną kwestią, jeśli uważasz, że odstępstwo jest uzasadnione z powodu dodatkowych kosztów opieki nad dzieckiem, których alimenty nie uwzględniają, takich jak nadzwyczajne wydatki medyczne, opieka nad dzieckiem, aby drugi rodzic mógł pracować i koszty transportu na wizyty. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skonsultuj się z doświadczonym adwokatem prawa rodzinnego.