Korzyści z czasu przeznaczonego na pobyt stały

Korzyści z pobytu w domu dziecka

Korzyści płynące ze spędzania czasu z dzieckiem są liczne i oczywiste. Spędzanie czasu z dzieckiem, nawet jeśli nie jest się jego głównym opiekunem, może pomóc mu rozwinąć zdrowe relacje z tobą i innymi osobami w jego życiu, może pomóc mu dowiedzieć się, jak prosić o pomoc, gdy jej potrzebuje i może nauczyć je, że choć niektóre związki nie są stworzone, aby trwać, relacja rodzic-dziecko jest wieczna.

Podczas rozwodu, a nawet po nim, może być trudno spędzać czas z dzieckiem, jeśli drugi rodzic nie działa w dobrej wierze i nie stosuje się do planu wychowawczego. Lub, relacje mogą być napięte, jeśli drugi rodzic nie pracuje wystarczająco ciężko, aby ułatwić swój czas zamieszkania. Aby zapewnić sobie jak najwięcej możliwości spędzania czasu z dzieckiem, należy od początku rozwodu wyraźnie zaznaczyć, że jest się zmotywowanym do stworzenia harmonogramu 50/50 czasu mieszkalnego.

Równie podzielony harmonogram mieszkalny jest tym, co jest najlepsze dla dziecka i jego normalnego rozwoju. Jest to również najlepszy układ finansowo, ponieważ bardziej równomiernie równoważy zobowiązania finansowe rodzicielstwa między obojgiem rodziców. Wsparcie dla dziecka opiera się częściowo z czasu mieszkalnego, więc gdy jeden rodzic ma dziecko przez większość nocy w danym miesiącu, rodzic ten wymaga wsparcia dla dziecka.

Twój timesharing lub mieszkaniowy harmonogram, jak określono w planie wychowawczym, będzie określać czasy i dni, kiedy będziesz mieć czas zamieszkania z dzieckiem. Zastanów się dwa razy, zanim się wyprowadzisz, gdy się rozdzielisz. Wyprowadzka może sugerować, że nie chcesz mieć znacznej ilości czasu przeznaczonego na mieszkanie.

Podobnie, upewnij się, że pozostaniesz elastyczny w wypracowaniu harmonogramu podziału czasu. Celem jest równomierne podzielenie czasu zamieszkania dziecka pomiędzy ciebie i twojego małżonka oraz harmonogramy pracy i szkoły; może to wymagać dokładnego planowania. Opieka i czas zamieszkania może być skomplikowane kwestie, więc szukać zasobów lub porozmawiać z prawnikiem, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Warto jednak zachować zdrowe relacje z dzieckiem, a nawet finansowe konsekwencje opieki nad dzieckiem.